Case Study Systemair

Série tiskovin s jednotným layoutem představuje odborné informace formou Case study pro odbornou i laickou veřejnost.