Logo a vizuální styl Nová Fabryka

Realizovali jsme projekt Nová Fabryka. Jedná se o sdružení odborných profesí, které nabízejí komplexní projektovou přípravu. Vytvořili jsme logotyp, manuál vizuálního stylu a webové stránky. Průběžně se realizují aplikace logotypu pro komerční komunikaci.