Nová vizuální identita Voestalpine profilform

Na základě nového brand manuálu společnosti Voestalpine postupně realizujeme jednotlivé prvky komunikačního mixu od inzerce, merkantilních tiskovin, rollbanerů až po nové produktové katalogy.