Pracujeme pro Chemcomex + Mico

Pracujeme pro novou skupinu World-class Czechoslovak engineering společnosti Chemcomex a Mico. Spojením těchto firem vzniká silná inženýrská a výrobní skupina pro oblast energetiky, teplárenství a petrochemie.