Nový logotyp pro společnost Czech Mill

Pro společnost CZECH MILL jsme vytvořil nový logotyp a grafický manuál.

Logotyp CZECH MILL se sestává ze dvou částí – grafické značky a typografické části. Grafickou značku tvoří dva vzájemně provázané kruhy se zvýrazněným průnikem. Uvnitř kruhů je typografie z počátečních písmen názvu společnosti. Celá kompozice značky má evokovat princip mletí. Typografickou část logotypu tvoří pak název společnosti. Grafická a typografická část tvoří jeden celek logotypu, použití samostatné grafické části je však možné jako např. možný designový prvek na různých tiskovinách či reklamních předmětech. Dále připravujeme webovou prezentaci a promo video.