Nový vizuální styl silniční konference

Pro Českou silniční společnost jsme vytvořili nový vizuální styl Silniční konference, který zahrnuje nový logotyp a grafický manuál používání logotypu na předepsaných komunikačních prostředcích. Silniční konference je nejvýznamější akcí v oblasti silničního hospodářství v České republice.