Redesign komunikačních prostředků EUROVENT

V novém vizuálním stylu jsem rovněž navrhli hlavní prostředky vizuální komunikace – brožury, šablony PP,  vizitky, vlajky, výstavní expozice, potisky CD, apod.