Tenzona – Komunikační prostředky pro veletrh

V rámci veletrhu Agrotech jsme realizovali návrh stánku, propagační materiály nového produktu Mobidyck a image brožuru pro produkt Silniční váhy. Komunikační sdělení jsme shrnuli do 3-minutového videospotu, který jsme promítali na velkoplošné obrazovce umístěné v expozici.