Naše služby

Synergie členů Com4In

MD communications jako člen skupiny Com4In nabízí komplexní komunikační řešení v segmentu stavebnictví a strojírenství, energetiky a dopravní infrastruktury. Soustředí se na originální přístupy při řešení cílů komunikace s důrazem na vzájemnou synergii prostředků komunikace.

Členové Com4In

1

Komplexní komunikační mix

On-line marketing

Přichází na váš web málo zákazníků? Chcete být na internetu více vidět? Zpracujeme pro vás kreativní stránky s vysokým konverzním poměrem a zvýšíme návštěvnost prostřednictvím výkonnostní a banerové reklamy, emailingu a s využitím sociálních sítí.

Klasická reklama

Ať už navrhujeme inzerát, billboard, katalog nebo scénář rozhlasového spotu, vždy nám jde o výsledný efekt - prodej vašich produktů a služeb.

Podpora prodeje

Výstavy a veletrhy, tiskový servis, 3D reklama, multimediální prezentace, prezentační videa, motivační programy.

PR

Corporate identity, tiskový backround, tiskové konference, zákaznické programy, firemní časopisy a bulletiny.

Přímý marketing

Direct mailing, telemarketing.

2

Odborné časopisy a webové portály

Náši partneři v rámci Com4In – společnosti Konstrukce Media a AF POWER Agency – vydávají odborné časopisy Konstrukce, Silnice železnice a All for power pro oblasti stavebnictví, strojírenství a energetiky. Své služby můžete prezentovat nejen formou inzerátů nebo článků, ale také prostřednictvím internetových portálů s unikátní návštěvnosti až 15 000 potencionálních zákazníků denně.

3

Působíme v oborových svazích

Uvedeme vás do společnosti firem, které spojují společné oborové zájmy. Aktivně působíme v následujících asociacích a sdruženích: ČAOK – Česká asociace ocelových konstrukcí, SDIC – Sdružení dodavatelů investičních celků, AČSZ – Asociace českých a slovenských zinkoven, CPIA – Czech Power Industry Alliance.

4

Odborné semináře a konference

Umožníme Vám prezentovat své služby na konferencích v oblastech stavebnictví a energetiky, které pořádají naši partneři v Com4In. Kde najdete místo s větší koncentrací rozhodovatelů, se kterými můžete navázat obchodní spolupráci?

Zde je výběr nejvýznamnějších konferencí a sympozií.
Sympózium Mosty, Konference Hluk, Konference Konstrukce, Konference Nádraží, Konference All for Power

5

Odborné vzdělávání

Vzdělávací semináře pokrývají oblasti obchodu a marketingu, řízení, personalistiky, financí, výroby, IT a počítačových dovedností, práva a odborných seminářů – např technické normy a změny v legislativě.

Více zde

Nejefektivnější cesta ke zviditelnění na průmyslovém trhu

Com4In je synergické propojení služeb 4 společností, které působí na mediálním průmyslovém trhu v oblasti stavebnictví, strojírenství a energetiky. 

Novinky

Sympozium Mosty

Pro tradiční 27. mezinárodní sympozium Mosty připravujeme kompletní tiskový a online servis. Sympózium proběhne ve dnech 16. – 17. června 2022.

Pracujeme pro Švédskou firmu Systemair

Systemair je jedna z největších evropských společností pro tzv. HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Pro sekci marketingu realizujeme grafické výstupy pro off-line reklamu v podobě technických listů, katalogů, webinarů apod. a rovněž výstupy pro on-line komunikaci.

Silniční konference

Máme za sebou projekt realizace vizuální identity a všech komunikačních prostředků online a offline pro jednu z největších český konferencí. Letos se registrovalo 1000 delegátů a 68 vystavovatelů.