Webový portál pro BlackCard

Cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemný webový portál s přehlednou nabídkou produktů a služeb a jasně definovanými požadavky na konverzi. Současně probíhají průběžné aktivity v rámci on-line marketingu.